Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0418 Virtuální postupy:
LOM Praha s.p. , odštěpný závod VTÚL a PVO