Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0705 Veřejné zdravotnictví:
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.