Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 0905 Materiály pro mikroelektriniku:
Ing. Vladimír Kotek - TECERAM
ADVAM, v.o.s.
Technická keramika a.s.
UNITES Systems, a.s.