Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1005 Zpracování signálů v mikrosystémech:
SPEEL PRAHA, s.r.o.
RAMET C.H.M., a.s.