Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1202 Aerosoly:
ÚJV ŘEŽ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ Libčice, spol. s r. o.