Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1205 Materiály pro energetiku:
VÚK PANENSKÉ BŘEŽANY, s.r.o.
Český svářečský ústav, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
SVÚM, a.s.
SVÚOM, s.r.o.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
ÚSTAV APLIKOVANÉ MECHANIKY BRNO, spol. s.r.o.
VÚHŽ, a.s., D8 Laboratoře a zkušebny
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; TT-TECHNOLOGIE A VÝZKUM
Ing. Vladimír Kotek - TECERAM
VAMET, s.r.o.
A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.)
ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, a. s.
ELEKTROPORCELÁN LOUNY, a.s.
JINPO PLUS, a.s.
ATMOS JAROSLAV CANKAŘ A SYN
ALSTOM Power, s. r. o., ALSTOM Group
ABB s.r.o.
PROTOOL, a.s.
KABELOVNA Děčín - Podmokly, a.s.
Technická keramika a.s.
KERAMICKÉ KONDENZÁTORY a.s.
COGEBI a.s.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
SAND TEAM spol. s r. o.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.