Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1209 Materiály pro implantace:
VÚHŽ, a.s., D8 Laboratoře a zkušebny
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PLETAŘSKÝ, a.s.
CRYTUR, spol. s r. o.
ELLA-CS, s.r.o.