Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1210 Multifunkční materiály:
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
SVÚOM, s.r.o.
Centrum organické chemie s.r.o.