Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1401 Koncepce integrované dopravy:
APEX spol. s r.o. (Radiokomunikační systémy)
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
DOPRAVNÍ PODNIK Ostrava a.s.
CSÉMI KONSTRUKCE STROJŮ
SUDOP PRAHA, a.s.
AŽD Praha s.r.o.