Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1500 ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
MikroChem LKT spol. s r.o.
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
SVUT, s.r.o.
TRAMAZ, a.s.
HYDROSYSTEM project a.s.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
EKO-VUK, s.r.o,
RIBM, s.r.o.
VÚHŽ, a.s., D8 Laboratoře a zkušebny
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VUCHZ, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY Praha
INOTEX, SPOL. s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
VUPEK-ECONOMY, SPOL. s.r.o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
EKORA, spol. s r. o.
PRECHEZA, a.s.
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.
ELIDIS, spol. s r. o.
ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, a. s.
PSP Engineering a.s.
EMBITRON s.r.o.
NAM system, a.s.
LUBENECKÉ TOVÁRNY SVOBODA, spol. s r. o.
KVS EKODIVIZE, a.s.
Bosch Termotechnika s.r.o.
TESLA TELEMECHANIKA, spol. s r. o.
ASPER ENVI, spol. s r. o.
ENVI-PUR, spol. s r. o.
BIC Brno, spol. s. r. o.
ZVVZ a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE
EPA, a.s.
KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
JANKA RADOTÍN, a.s.
ATMOS JAROSLAV CANKAŘ A SYN
VERNER, a.s.
ČKD Choceň, a.s.
JUTA, a.s.
HYDROPROJEKT, a.s. Praha
GEOtest, a.s.
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.
ORGREZ a. s.
Ústav využití plynu Brno, s. r. o.
GEMATEST spol. s r. o.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
ENVIREX s. r. o. Chotěboř
EKOS Hradec Králové a.s.
SGS Czech Republic, s.r.o.
EG7 s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC
GEO Group a.s.
NOVÁK & PARTNER s.r.o.
AGE a.s.
Vodní zdroje a.s.
PRAGOCLIMA s.r.o.
DHV CR, s.r.o.
NIKODEM & PARTNER s.r.o.
EVECO - HB s.r.o
HELP FOREST spol. s r.o.
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
EGÚ Praha Engineering, a.s.
REKON spol. s r. o.
DHI a.s.
BLATINIE, a.s.
VALBEK spol. s r. o.
SIEMENS, s.r.o. divize Business Development
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.