Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1503 Likvidace ťkod z minulosti a odstraňovåní ťkodlivin z půdy:
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
MikroChem LKT spol. s r.o.
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO HNĚDÉ UHLÍ, a.s.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY Praha
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
TECHNOVENT, spol. s r. o.
EKORA, spol. s r. o.
ALS Czech republic, s.r.o.
DEZA, a.s.
BIODEGRADACE s.r.o.
GEOtest, a.s.
EKOS Hradec Králové a.s.
EG7 s.r.o.
CHEMOPROJEKT a.s.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
GEO Group a.s.
AGE a.s.
TALPA-RPF, s.r.o.