Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1504 Ochrana proti zvuku:
TÜV SÜD Czech s.r.o.
VUES BRNO s.r.o.
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ PRAHA, s.p.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
ALS Czech republic, s.r.o.
RIETER CZ a.s.
Skupin Břetislav - ELTEP
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE
GUMOTEX, a.s
EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC