Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1505 Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed:
MikroChem LKT spol. s r.o.
ÚJV ŘEŽ, a.s.
DYNVIA, s.r.o.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
VUSTE ENVIS, spol. s r. o.
ZPA NOVÁ PAKA, a.s.
ELIDIS, spol. s r. o.
ALS Czech republic, s.r.o.
DEZA, a.s.
EMBITRON s.r.o.
Ing. Ilja Krejčí - ENGINEERING
CHIRANA X - RAY, a.s.
COMET SYSTEM, spol. s r. o.
ASIO, spol. s r. o.
ASPER ENVI, spol. s r. o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
GEOtest, a.s.
ORGREZ a. s.
Stavební geologie-Geoprůzkum s.r.o.
AF-QUALITEST s.r.o.
NOVI spol.s r.o.
EG7 s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
Vodní zdroje a.s.
JAK, s.r.o.
ENVI s.r.o.
TERMIZO a.s.
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.