Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1506 Příznivě působící výrobky a postupy:
HYDROSYSTEM project a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, v.v.i.
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ PRAHA, s.p.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
ATEKO, a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s., Výzkum
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.
INOTEX, SPOL. s.r.o.
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
JIP - PAPÍRNY Větřní, a.s.
ZPA NOVÁ PAKA, a.s.
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.
RIETER CZ a.s.
SPOLANA, a.s.
JINPO PLUS, a.s.
CSÉMI KONSTRUKCE STROJŮ
SVING THERMO, s. r.o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s.r.o.
AROMA PRAHA, a.s.
FERNER CZ s.r.o.
Institut technicko-ekonomických analýz a diagnostiky a.s.
HELP FOREST spol. s r.o.
GASCONTROL, spol. s r.o.
TEVA Czech Industries, s.r.o.
AGROTEST FYTO s.r.o