Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
obor 1507 Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní):
ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV, a.s.
HYDROSYSTEM project a.s.
SINTEX a.s.
RIBM, s.r.o.
VVUÚ, a.s., Divize 30 - Zkušebny
ATEKO, a.s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a. s.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, JÍLOVIŠTĚ-STRNADY, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Brno, v.v.i.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY Praha
INOTEX, SPOL. s.r.o.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA
CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v. v. i.
TECHNOVENT, spol. s r. o.
EKORA, spol. s r. o.
ZPA NOVÁ PAKA, a.s.
WISCONSIN ENGINEERING CZ, s.r.o.
ALS Czech republic, s.r.o.
EMBITRON s.r.o.
Ing. Ilja Krejčí - ENGINEERING
AGC Flat Glass Czech, a.s.
ORIKON Ivan Bílek
ASPER ENVI, spol. s r. o.
ZVVZ a.s.
EPA, a.s.
ČKD Choceň, a.s.
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
JUTA, a.s.
HYDROPROJEKT, a.s. Praha
HARTMANN-RICO, a.s.
BIODEGRADACE s.r.o.
GEOtest, a.s.
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.
ORGREZ a. s.
GEMATEST spol. s r. o.
EKOS Hradec Králové a.s.
EG7 s.r.o.
Vodní zdroje GLS Praha a.s.
EKOLA group, spol. s.r.o. - NORSONIC
GEO Group a.s.
AGE a.s.
Vodní zdroje a.s.
PRŮZKUMNÉ PRÁCE, spol. s r. o.
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
ECO-MANAGEMENT s.r.o.
EKOBIOPROGRES v.d.
ZEVETA Bojkovice a.s.
Eko-les rekultivační, spol.s r.o.
ZBA Geo Tech, společnost s ručením omezeným
TERMIZO a.s.
TOCOEN, s.r.o.