VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY Praha 6 - Ruzyně v.v.i.

Adresa:

Drnovská 507,     PRAHA 6      Psč:  161 06

Telefon:

+420 - 233 022 111

IČO:

00027006

Fax:

+420 - 233 310 636

Právní forma:

VV

E-mail:

cropscience@vurv.cz

Poč.pracovníků:

329

WWW:

http://www.vurv.cz

z toho ve VaV:

260

Vedoucí:

Dr. Ing. Pavel Čermák       Funkce: ředitel

Rok vzniku:

1951

Kontakt.osoba:

Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

Popis:

Výzkum v oblasti genetiky a šlechtění rostlin, výživy a hnojení plodin, rostlinolékařství, ochrany zásob, agrotechniky a agroekologie

Historie:

Ústav byl založen 1951, od r. 1991 je příspěvkovou organizací a od r. 2000 veřejnou výzkumnou organizací

Klíčová slova: ekologie,     ochrana rostlin,     šlechtění,     výživa,     zemědělství
CEP-kódy: GEŠlechtění rostlin
GFChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GDHnojení, závlahy, zpracování půdy
GCPěstování rostlin, osevní postupy
GMPotravinářství
Technol.obory: 0110Biotechnologie pro životní prostředí
0106Genové technologie
1501Odpadní hospodářství