OSEVA PRO, s.r.o.

Adresa:

Jankovcova 938 / 18,     PRAHA 7      Psč:  170 37

Telefon:

+420 - 220 191 111

IČO:

49616552

Fax:

+420 - 220 802 101

Právní forma:

SR

E-mail:

oseva@oseva.cz

Poč.pracovníků:

110

WWW:

http://www.oseva.cz

z toho ve VaV:

39

Vedoucí:

Ing. Jiří Beran       Funkce: řed.-jednatel

Rok vzniku:

1951

Kontakt.osoba:

Ing. Jiří Beran

Popis:

Výzkum semenných vzorků trav, výzkum semen brukvovitých olejnin a vybraných problémů pěstování řepky ozimé, inovace technologií pěstování travin

Historie:

Vznik v r. 1993 v rámci 2. vlny privatizace z bývalého stát. podniku

Klíčová slova: semenářství,     šlechtění
CEP-kódy: GCPěstování rostlin, osevní postupy
GDHnojení, závlahy, zpracování půdy
GEŠlechtění rostlin
GFChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Technol.obory: 0101Zemědělská biologie