ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV KROMĚŘÍŽ, s.r.o.

Adresa:

Havlíčkova 2787/121,     Kroměříž      Psč:  767 01

Telefon:

+420 - 573317111

IČO:

46904841

Fax:

+420 - 573339725

Právní forma:

SR

E-mail:

vukrom@vukrom.cz

Poč.pracovníků:

22

WWW:

http://www.vukrom.cz

z toho ve VaV:

10

Vedoucí:

Ing. Petr Míša, Ph.D.       Funkce:  ředitel a jednatel

Rok vzniku:

1992

Kontakt. osoba pro AVO:

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.     Telefon:   573317134

Popis:

Výzkum genetiky a metod šlechtění obilovin, výzkum pěstebních technologií polních plodin, výzkum integrované ochrany rostlin, výzkum jakosti zrna obilovin, vývoj informačních systémů pro poradenství

Historie:

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. vznikl v roce 1992. Společnost navazuje na činnost Výzkumného ústavuobilnářského Kroměříž a pokračuje tak v zemědělském výzkumu v Kroměříži, jehož počátek je datován rokem 1951.

Klíčová slova: ochrana rostlin,     šlechtění,     zemědělství
CEP-kódy: GCPěstování rostlin, osevní postupy
GFChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GEŠlechtění rostlin
DFPedologie
GAZemědělská ekonomie
Technol.obory: 1506Příznivě působící výrobky a postupy
0101Zemědělská biologie
0302Výrobní technologie