VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o.

Adresa:

Dobrovského 2366,     Havlíčkův Brod      Psč:  580 01

Telefon:

+420 - 569466200

IČO:

60109807

Fax:

+420 -

Právní forma:

SR

E-mail:

vubhb@vubhb.cz

Poč.pracovníků:

98

WWW:

http://www.vubhb.cz

z toho ve VaV:

48

Vedoucí:

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.       Funkce:  ředitel

Rok vzniku:

1994

Kontakt. osoba pro AVO:

Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MB     Telefon:   569466227

Popis:

Výzkum bramborářství, agrotechnika a výživa brambor, fyziologie, chemie, jakost, genetika, šlechtění, ochrana a virologie brambor, poradenství v oblasti brambor a množení brambor a dalších rostlin v podmínkách in vitro

Historie:

Vznik privatizací části státního podniku OSEVA Praha v r. 94 v návaznosti na stát. výzk. organizaci vzniklou v r. 1923

Klíčová slova: brambory,     poradenství,     šlechtění,     zemědělské plodiny
CEP-kódy: GEŠlechtění rostlin
GDHnojení, závlahy, zpracování půdy
GFChoroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
EEMikrobiologie, virologie
EDFyziologie
Technol.obory: 1211Látky a materiály přizpůsobující se vnějšímu prostředí