VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i.

Adresa:

Radiová 7,     Praha 10      Psč:  102 31

Telefon:

+420 - 296792111

IČO:

00027022

Fax:

+420 - 272701983

Právní forma:

VI

E-mail:

vupp@vupp.cz

Poč.pracovníků:

47

WWW:

http://www.vupp.cz

z toho ve VaV:

40

Vedoucí:

Ing. Pavel Skřivan,CSc.       Funkce:  ředitel

Rok vzniku:

1958

Kontakt. osoba pro AVO:

Ing. Iveta Horníčková, MBA       Telefon:   730133901, 296792343

Popis:

Výzkum a vývoj v oblasti potravinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství a techniky, vývoj speciálních potravin a procesů jejich výroby, stanovení vlastností potravin a jejich složek v průběhu zpracovatelských pochodů, poradenství HACCP a IPPC.

Historie:

Od r. 1958 Ústřední výzkumný ústav potravinářského průmyslu, od r. 1992 příspěvková organizace VÚPP, od r. 2007 veřejnávýzkumná instituce

Klíčová slova: biochemie,     chemie,     potravinářství
CEP-kódy: GMPotravinářství
JQStrojní zařízení a nástroje
CEBiochemie
EIBiotechnologie a bionika
CBAnalytická chemie, separace
Technol.obory: 0100BIOTECHNOLOGIE
0300VÝROBNÍ TECHNOLOGIE
0304Ostatní výrobní technologie