VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKÁRENSKÝ PRAHA, s.r.o.

Adresa:

Ke Dvoru 12,     Praha 6      Psč:  160 00

Telefon:

+420 - 235354551

IČO:

26722861

Fax:

+420 - 235358107

Právní forma:

SR

E-mail:

milcom@milcom-as.cz

Poč.pracovníků:

35

WWW:

http://www.vumlekarensky.cz

z toho ve VaV:

25

Vedoucí:

Ing. Petr Roubal, CSc.       Funkce:  ředitel

Rok vzniku:

2002

Kontakt. osoba pro AVO:

Ing. Petr Roubal, CSc.     Telefon:   235354551

Popis:

Výzkum technologických postupů zpracování mléka, výzkum a vývoj nových mlékárenských výrobků, vývoj nových metod zkoušení mléka, vývoj mléčných mikroorganizmů a jejich využití, analytické rozbory, poradenství, akreditovaná laboratoř pro rozbory mléka

Historie:

Vznikla v r. 2002 jako dceřiná společnost MILCOM a.s. Společnost je uznanou výzkumnou organizací (VO).

Klíčová slova: mléko,     potravinářství
CEP-kódy: GMPotravinářství
Technol.obory: 0101Zemědělská biologie