CHMELAŘSKÝ INSTITUT, s.r.o.

Adresa:

Kadaňská 2525,     Žatec      Psč:  438 46

Telefon:

+420 - 415732111

IČO:

14864347

Fax:

+420 - 415732150

Právní forma:

SR

E-mail:

patzak@chizatec.cz

Poč.pracovníků:

58

WWW:

http://www.chizatec.cz

z toho ve VaV:

27

Vedoucí:

Ing. Josef Patzak, Ph.D.       Funkce:  ředitel

Rok vzniku:

1925

Kontakt. osoba pro AVO:

Ing. Josef Patzak, Ph.D.     Telefon:   415732133, 724 929 535

Popis:

Vědeckovýzkumná činnost na úseku pěstování, sklizně chmele a posklizňové úpravy chmele. Novošlechtění chmele, udržovací šlechtění chmele, množení odrůd. Řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany a kvality chmele.

Historie:

Klíčová slova: chmel,     ochrana rostlin,     šlechtění
CEP-kódy: GCPěstování rostlin, osevní postupy