VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i.

Adresa:

Drnovská 507,     Praha 6 - Ruzyně      Psč:  161 01

Telefon:

+420 - Ústř.: 233022111;řed.: 233

IČO:

00027031

Fax:

+420 - 233312507

Právní forma:

VI

E-mail:

vuzt@vuzt.cz

Poč.pracovníků:

49

WWW:

http://www.vuzt.cz

z toho ve VaV:

43

Vedoucí:

Ing. Antonín Machálek, CSc.       Funkce:  ředitel

Rok vzniku:

1951

Kontakt. osoba pro AVO:

Ing. Radmila Kabelková

Popis:

Stanovení strategie technického a technologického rozvoje zemědělství, technologie pro dlouhodobě udržitelné způsoby hospodaření, omezování negativních vlivů zemědělské techniky na životní prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie

Historie:

Ústav vznikl v r. 1951 jako státní organizace a v r. 1991 se stal organizací příspěvkovou

Klíčová slova: biotechnologie,     ekonomika,     zemědělství
CEP-kódy: GBZemědělské stroje a stavby
GAZemědělská ekonomie
JENejaderná energetika, spotřeba a užití energie
EHEkologie - společenstva
EIBiotechnologie a bionika
Technol.obory: 0105Zařízení pro biotechnologie
0110Biotechnologie pro životní prostředí
0200ENERGETIKA
0205Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
0206Zařízení pro akumulaci energie
0208Zařízení pro využití větrné energie
0301Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
0302Výrobní technologie
0303Logistika výroby
0600ŘÍZENÍ
0604Organizace a řízení
1501Odpadní hospodářství
1505Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
1506Příznivě působící výrobky a postupy