Představitel podnikatelského výzkumu a vývoje

15.8.2017

Nové číslo Czech Business & Trade

Ekonomický magazín Czech Business & Trade slouží především zahraničním partnerům uvažující o spolupráci s českými subjekty. Poslední číslo se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím. Magazín si můžete stáhnout ZDE

více

13.8.2017

Projekt AVO v novém programovacím období pro podporu mezinárodní spolupráce z fondu OP PIK

AVO je řešitelem projektu v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy. Název projektu je Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165. Více ZDE

více

12.8.2017

Seznam výzkumných organizací

MŠMT je správním úřadem, který je dnem 1. července 2017 pověřen výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací. Pro zápis do seznamu je nutné splnit podmínky ZDE

více

11.8.2017

TA ČR a SP ČR prohlubují vzájemnou spolupráci

TA ČR a SP ČR prohloubili vzájemnou spolupráci právě směrem k českým podnikům podpisem akčního plánu na následující období. Hlavním cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi výzkumnou a komerční sférou a zajištění co nejvyšší aplikace výsledků výzkumu v praxi. Více ZDE

více

18.7.2017

Evropská obranná agentura hledá experty

Evropská obranná agentura opakuje svou výzvu pro experty, kteří by měli zájem o zapojení se jako hodnotitelé návrhů projektů v rámci Přípravné akce – výzkum a vývoj. Více ZDE

více

13.7.2017

Je systém podpory VaV v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum?

Martin Bunček, místopředseda TA ČR, se na blogu Hospodářských novin zamýšlí nad tím, zda je nastavení systému podpory „vědy a výzkumu“ v Česku dostatečně motivační pro vyšší soukromé výdaje na výzkum. Čtěte ZDE

více

11.7.2017

Zamyšlení nad českou vědou a výzkumem

Člen předsednictva AVO Miroslav Janeček se zamýšlí nad českou vědou a výzkumem - nad názvoslovím i aktuálními daty a jejich srovnáním. Čtěte ZDE

více

11.7.2017

Bulletin RVVI - dvojčíslo k 326. a 327. zasedání

V odkazu ZDE najdete aktuální dvojčíslo bulletinu s výstupy z posledních dvou zasedání RVVI a aktualitami z činnosti sekce VVI.

více

5.7.2017

Od 1. 7. 2017 je možné se zapisovat do seznamu výzkumných organizací

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb. Dle tohoto ustanovení bylo MŠMT pověřeno vedením seznamu výzkumných organizací. Více ZDE

více

4.7.2017

Jednání o rozpočtu na VaV s ministrem financí Pilným

Na základě dopisu zaslaného ministru financí Pilnému se zástupci AVO, AMSP a SP ČR s panem ministrem sešli, aby prodiskutovali navýšení rozpoču na VaVaI pro rok 2018. Více ZDE

více

<<<<
Zobrazené záznamy: 0 - 10 z celkového počtu: 769
Message
Zavřit

OK
AVO o.p.s.
Původni www prezentace

Novinky

15.8.2017
Nové číslo Czech Business & Trade

Ekonomický magazín Czech Business & Trade slouží především zahraničním partnerům uvažující o spolupráci s českými subjekty. Poslední číslo se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím. Magazín si můžete stáhnout ZDE

logo čtěte dále

13.8.2017
Projekt AVO v novém programovacím období pro podporu mezinárodní spolupráce z fondu OP PIK

AVO je řešitelem projektu v programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu programu Spolupráce – Technologické platformy. Název projektu je Internacionalizace platformy AVO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007165. Více ZDE

logo čtěte dále

12.8.2017
Seznam výzkumných organizací

MŠMT je správním úřadem, který je dnem 1. července 2017 pověřen výkonem agendy spojené s vedením seznamu výzkumných organizací. Pro zápis do seznamu je nutné splnit podmínky ZDE

logo čtěte dále