Databáze VaV organizací

Aby mohla Asociace výzkumných organizací plnit svůj hlavní úkol – zastupovat a prosazovat zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, snaží se zmapovat celou tuto oblast v ČR včetně jejích změn po roce 1989. K tomuto účelu již několik let vytváří a pravidelně aktualizuje na této stránce uváděnou databázi organizací zabývajících se aplikovaným (komerčním) výzkumem a vývojem. Databázi najdete na odkazu ZDE

Kategorie Projekty.