ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

Jsme dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které již od roku 1990 zastupuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje.

Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda. Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo.

Pracujeme ve prospěch aplikovaného výzkumu, poskytujeme odborné informace, pomáháme, spolupracujeme a propagujeme.

Pravidelně přispíváme k osvětě odborné i laické veřejnosti o aplikovaném výzkumu formou článků, komentářů a studií.

Máte zájem o členství v AVO?

Členem AVO se může stát každá podnikající právnická/fyzická osoba, která se zabývá výzkumem a vývojem (především aplikovaným), nebo má s touto činností důležité společné zájmy.

  

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

AVO o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. jsou výzkumnou organizací provádějící nezávisle jako hlavní předmět činnosti společenskovědní výzkum aplikovaného charakteru pro potřeby orgánů státní správy a podnikatelské sféry, a to většinou na základě jejich objednávky. Nedílnou součástí činnosti je také kontinuální veřejné šíření výsledků.

číst dále

KONTAKTY

Asociace výzkumných organizací

Adresa:
Smetanovo nábřeží 195/5; 11000
Praha 1 Staré Město

Tel.: +420 277 278 370,  +420 776 133 652

Mail: avo@nullavo.cz
IČO: 00546151
DS: 5ep53xx

Regionální zastoupení Brno

Nám. Republiky 11, 614 00 Brno - Husovice

Tel.:  +420 545 215 157, +420 608 402 991
Mail: ecler@nullavo.cz

 

Regionální zastoupení Ostrava

Poděbradova 16, 702 00 Ostrava

Tel.: 603 711 297
Mail: jaroslav.kuncicky@nullgmail.com