Podniky a výzkum

Projekt TA ČR (TL02000356) Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.

Cílem je propojit „svět“ výzkumu a vývoje a podnikovou sférou. Projekt se zaměřuje na kvalitativní výzkum a vytvoření – v ČR unikátní – interaktivní digitální mapy inovačních infrastruktur. Výzkumné organizace na základě výzkumu pak budou schopné lépe zacílit své komunikační a prezentační přístupy, tak aby reflektovaly skutečné potřeby podnikové sféry.

Projekt se dále zaměřuje na vývoj metodiky pro hodnocení přínosů spolupráce podnikatelských subjektů (zejména VO) s výzkumnými infrastrukturami jako způsobu zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a posílení jejich kompetencí. Metodika založená na výzkumu v oblasti podnikohospodářských nauk podpoří intenzivnější využití potenciálu výzkumných infrastruktur, jejich laboratorního vybavení, nehmotného majetku (duševního vlastnictví či know-how).

Projekt společně připravili a předložili Aktivity pro výzkumné organizace o.p.s. a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. AVO projekt podpořila jako Aplikační garant společně s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Trvání projektu: 11/2018 – 7/2021

Kategorie Projekty.