Asociace výzkumných organizací - www.avo.cz
ASOCIACE
VÝZKUMNÝCH
ORGANIZACÍ
Novodvorská 994
142 21  Praha 4
Česká republika
tel.: 239 041 998
tel./fax: 241 493 138
email: avo@avo.cz
English version
English
version

Vzhledem k přijetí "Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR" dochází k velkým změnám v systému podpory výzkumu a vývoje, které si vynucují i změnu obsahu a struktury našich stránek. Proto jsme nuceni po dobu jejich rekonstrukce znovu uveřejnit tyto původní stránky AVO.

Aktivity pro výzkumné organizace o. p. s.  
 
AKTUALITY
  AVO je "Oborovou kontaktní organizací aplikovaného VaV pro přípravu českých subjektů k mezinárodní spolupráci" (síť NINET podporovaná MŠMT). Dotazy související především s ekonomickými a účetními problémy VaV zasílejte na adresu avo@avo.cz.
AVO je partnerem projektu "Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky". Viz. bližší podrobnosti o projektu.
AVO spolupracuje s AIP ČR na projektu Technologický profil ČR http://www.techprofil.cz.
AVO je členem "České technologické platformy rostlinných biotechnologií - rostliny pro budoucnost (PDF, 136 kB)"
 
 
NABÍDKA ASOCIACE
DATABÁZE ORGANIZACÍ VaV
PROGRAMY PODPORY VaV
FINANČ. PODPORA - DOTACE VaV v ČR
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VaV
VaV v ÚČETNICTVÍ a PŘEDPISECH
DOKUMENTY a LEGISLATIVA
ČINNOST AVO
INFORMACE POUZE PRO ČLENY
PRŮVODCE PODPOROU VAV


     Asociace výzkumných organizací prosazuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje více než 7,5 tisíce lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

ČLENOVÉ AVO  


©1997-2012       Počet přístupů          Aktualizováno 22. 12. 2012
Připomínky a podněty zasílejte na adresu webmaster@avo.cz.