Asociace výzkumných organizací - naše nabídka


AVO se kromě jiného snaží poskytovat subjektům aplikovaného výzkumu a vývoje (především soukromým) informační servis. Tato činnost je podporována projektem podporovaným MŠMT v rámci programu EUPRO - "Oborová kontaktní organizace aplikovaného VaV pro přípravu českých subjektů k mezinárodní spolupráci" - OKO AVO (bližší viz MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE).

DATABÁZE ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE APLIKOVANÝM VÝZKUMEM A VÝVOJEM

Databáze obsahuje více než 600 subjektů - organizací, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem vč. jejich základních charakteristik a parametrů. V databázi je možné vyhledávat podle mnoha kriterií. Nabízíme zajištění multikriteriálních výběrů příp. oslovení uvedených více než 600 subjektů v případě nabídek z oblasti výzkumu a vývoje.

PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE

Pod tímto tlačítkem naleznete informace o všech vyhlašovaných programech podpory VaV hrazených ze SR ČR. U národních programů se jedná nejen o oznamování termínů odevzdání projektů, ale i o průběžné zveřejňování všech informací o celém procesu tvorby programů od vlastních záměrů přes jejich vyhlášení, vyhodnocení, poskytnutí dotací až po upozornění na obecné termíny vyúčtování a oponentur. Obdobné informace jsou uveřejňovány i o dalších programech VaV vč. mezinárodních (ve spolupráci s FEMIRC-CZ).

FINANČÍ PODPORA - DOTACE VaV v ČR

Jak získat státní peníze a jak s nimi zacházet? Nabízíme pomoc při řešení problémů vyskytujících se v celém řetězci činností "Najdi-Získej-Utrať-Zaúčtuj-Vyúčtuj". Jsou zde uvedeny možnosti získání podpory, její povolená výše, předpisy pro její utrácení a další rady vč. krátkého doporučení "Jak psát projekty".

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Nabízíme pomoc při hledání partnerů, při návrhu finančních částí projektů, při řešení účetních problémů s plněním poskytovaným ze zahraničí. Uvádíme i základní informace o síti NINET - Regionálních kontaktních organizacích pomáhajícím při zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

VÝZKUM A VÝVOJ V ČESKÉM ÚČETNICTVÍ A DALŠÍCH PŘEDPISECH

Kromě užití státních peněz se při účtování činností výzkumu a vývoje vyskytuje mnoho dalších problémů a nejasností. Pod tímto tlačítkem se snažíme zodpovědět alespoň některé otázky související např. s "Vlastním a nakupovaným výzkumem" (nehmotný majetek), "Osvobozením dovozů na VaV od cla", "Dary pro VaV" atd...

DOKUMENTY a LEGISLATIVA

Zde najdete další informační dokumenty - přehled platných právních úprav a hlavních dokumentů pro oblast VaV (vč. EU), platné legislativní normy, zákony, číselníky, definice apod. Jsou zde také uvedeny odkazy na řadu www prezentací souvisejících s výzkumem a vývojem. Dokumenty, které vznikly činností AVO, jsou uveřejněny na stránce ČINNOST AVO.

ČINNOST ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Je zde seznam členů AVO, popsány její cíle a poslání, její aktivity, organizační struktura a financování vč. ceníku služeb a členských příspěvků. K dispozici jsou informace ze života AVO, přehled zvolených orgánů AVO. Uveřejněny jsou i hlavní dokumenty, kterými se AVO řídí při své činnosti (Programové prohlášení, Stanovy a další) a další zajímavé dokumenty, které vznikly při plnění úkolů AVO. Je zde i popis projektů řešených AVO.

INFORMACE POUZE PRO ČLENY AVO

Členové AVO zde naleznou připravovaná znění nových či připravovaných novelizací stávajících právních dokumentů, definitivní i rozpracované verze podkladů vzniklých při řešení projektů či při spolupráci s dalšími organizacemi či orgány státní zprávy a řadu dalších interních dokumentů, které nejsou určeny ke zveřejnění.

PRŮVODCE SYSTÉMEM STÁTNÍ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE

Je zde k prohlížení stejnojmenná publikace, kterou vydala Česká společnost pro nové materiály a technologie Praha. Obsahuje řadu zajímavých informací týkajících se státní podpory VaV, financování výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu (vč. tabulek a grafů), popisy programů VaV včetně Mezinárodní spolupráce a další.


Asociace výzkumných organizací a její OKO AVO bdí a je připraveno Vám pomoci při řešení problémů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem. Dotazy zasílejte na adresu avo@avo.cz a budete promptně do 24 hodin! obslouženi (v nejhorším Vás nasměrujeme ke kolegům).