1.výzva Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 a Infoden

vzhledem k tomu, že se blíží vyhlášení 1.výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, chtěli bychom Vám předat tyto nejnovější informace:

  • Výzva bude otevřena od 15. listopadu 2021, kdy budou zveřejněny i dokumenty k podávání žádostí o dotaci. Na stejný den od 10. do 11.30 hod. je naplánovaný online ´Launch event for the first call´. Úspěšným projektům má být v 1.výzvě přiděleno až 30% rozpočtu programu!
  • Termín ukončení 1.výzvy byl stanoven na 23.2.2022.
  • Na webstránce programu je už teď před zahájením výzvy dostupný programový dokument, aplikace Community s možností vyhledávání partnerství, a také videa k obsahu každého ze specifických cílů>>

V souvislosti s výzvou připravujeme národní Infoden(1), přičemž:

  • Dnem konání je čtvrtek 18.11.2021.
  • Infoden(1) se uskuteční ve fyzické podobě, v prostorách Akademie veřejného investování v Pařížské 4 na Praze 1.

(Ve výjimečném případě přesuneme akci do online prostředí – v závislosti na nahlášeném počtu účastníků a aktuálních opatřeních; tuto změnu oznámíme registrovaným účastníkům nejpozději 15.11.2021).

  • Program je zveřejněn na národní webstránce dotací.
  • Zájem o registraci je potřeba nahlásit na naší emailovou adresu nadnarodni@nullmmr.cz, pokud možno do pátku 12.11.2021. Můžete nám samozřejmě nahlásit i jména+email.adresy, kam můžeme pozvánku dále přeposlat, resp. můžete tento email i sami předat spolupracujícím veřejným institucím anebo soukromým společnostem, dle uvážení.

zdroj: MMR

 

Kategorie Aktuality, Blog.