70 let SVÚM

Společnost SVÚM a.s. slaví v letošním roce 70 let svého trvání. Po celou dobu se tento výzkumný ústav zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů, plastů a kompozitů a zkoušením vlastností v akreditovaných laboratořích.

Historie společnosti sahá až do roku 1949, kdy pod hlavičkou “Výzkumných ústavů československého strojírenství” vznikl “Ústav pro výzkum materiálu” jako odborná pomoc průmyslovým podnikům v oblasti zkoušení materiálů a jejich dalšího vývoje.  Poprvé se název organizace změnil v roce 1954 na “Výzkumný ústav materiálu a technologie” a ústav se zároveň stal rozpočtovou organizací Ministerstva strojírenství.  Výzkumný ústav byl využíván zejména strojírenským, energetickým a leteckým průmyslem a hlavním cílem bylo vždy zvyšování životnosti a spolehlivosti testovaných materiálů. Důležitým milníkem v historii byl rok 1965, kdy došlo ke druhé změně názvu, a to na “Státní výzkumný ústav materiálu” – zkráceně “SVÚM” a bylo vytvořeno nové logo organizace.  Do roku 1989 získali zaměstnanci SVÚM mnohá ocenění a vyznamenání, a to nejen v Československu, ale i v zahraničí. Vyhlášeno bylo také 10 laureátů státních cen. V roce 1989 zaměstnával ve svých odděleních na různých místech Československa přes 850 zaměstnanců.

Rok 1994 byl pro SVÚM rokem zlomovým – ústav byl zprivatizován a zaregistrován jako akciová společnost. Jediným akcionářem společnosti se stal Ing. Jiří Krejčík CSc.  V té době došlo k postupnému štěpení výzkumného ústavu a výraznému snižování počtu zaměstnanců. Přesto se podařilo společnost stabilizovat a zachovat koncepci původního zaměření ústavu a činností hlavních výzkumných oddělení.

V květnu 2009 se vlastníkem organizace stala společnost NACE Global s.r.o. V následujícím roce společnost obdržela Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky o dotační podpoře v Operačním programu Prosperita na výstavbu Vědecko-technického parku v Čelákovicích. Výstavba byla zahájena v roce 2012 a v září roku 2013 byl   Vědecko-technický park slavnostně otevřen. V průběhu let 2013 a 2014 do něj byla přesunuta téměř všechna oddělení z původní budovy v Praze-Běchovicích.

Dalším významným milníkem bylo na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zapsání SVÚM a.s. v roce 2017 do seznamu výzkumných organizací České republiky.

V období 2014-2018 se podařilo společnosti investovat do nového přístrojového vybavení a také zakoupit nové pozemky a halu v sousedství.  Do tohoto objektu bude přesunuta zbývající laboratoř CREEP z Prahy-Běchovic.

Výzkumný ústav ve své historii zajišťoval vývoj, výzkum a testování materiálů v celém spektru průmyslových a energetických podniků. Prošel složitým obdobím privatizace, udržel si svou odbornou strukturu a navázal na minulých 70 let novým areálem, mladými techniky, špičkovou technologií a zajímavými úkoly. V současné době  je respektovaným pracovištěm aplikovaného výzkumu řešící současnou problematiku průmyslových a energetických společností. Svou činností významně ovlivňuje znalosti materiálového inženýrství a technologie zpracování, svými výsledky i testováním zvyšuje spolehlivost a životnost výrobků.

Kontinuálně investuje do nových zařízení, zaměstnává zkušené vědce i mladé absolventy technických vysokých škol a udržuje si vysokou prestiž. Účastí v úspěšných projektech dokazuje svou profesionalitu, schopnost nacházet nová řešení a vytváří prostor pro nové spolupráce.

Dne 30.5.2019 přijelo do SVÚM a.s. přes padesát gratulantů, zástupci  Ministerstva průmyslu a obchodu, obce Čelákovice, zástupci podnikatelské sféry, vysokých škol, výzkumných organizací .  V průběhu oslav vystoupili řečníci – gratulanti :

Ing. Martin Švolba – Ředitel  odboru průmyslového výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.,FEng – za Společnost vědecko-technických parků ČR
Ing. Libor Kraus – President Asociace výzkumných organizací

Ve svých gratulacích ocenili význam a  práci SVÚM a.s. v minulých letech a popřáli mnoho dalších úspěchů na poli Vědy a výzkumu nejen v ČR, ale i v zahraničí.

A jak řekl na závěr předseda představenstva SVÚM a.s. Mgr. Ivo Hain: „Chtěl bych všechny naše partnery  ubezpečit, že ačkoliv je SVÚM a.s. již 70 let,  určitě se na tento věk necítíme. Naopak, s nadhledem a zkušenostmi zkušeného člověka a s entuziasmem  týmu plného mladých kolegů,  díky modernímu vybavení  a vlastnímu zázemí se cítíme ve skvělé formě a jsme připraveni pracovat pro naše partnery,  nabízet jim nová materiálová a technologická řešení včetně transferu znalostí. Věřím, že budeme i v budoucnosti stále vyhledávaný a spolehlivý partner.

Kategorie Aktuality, Blog.