Automatizace a digitalizace řízení technologické přípravy výroby

Navrhovaná opatření ve spolupráci s MPO směřují k preventivnímu předcházení a regulaci mezních stavů duševního přetížení i následné penalizaci za nedodržení plánovaných termínů dodávek zejména finálních výrobků určených pro export do EU a NATO v oblasti automatizace a digitalizace předvýrobní fáze.

Na základě analýz systémů řízení předvýrobní fáze byl určen Ing. Pavel Votruba k provádění analýz a průzkumu stavu automatizace a digitalizace řízení technologické přípravy výroby a k zavádění  jeho patentových výzkumných výsledků korigujících neuropsychické přetížení, zejména ve sféře duševních profesí jako je projektování, technologie a programování.

V českém kovoprůmyslu je rozšíření systém “SYSKIASS”  a jemu podobné systémy řízení jsou zdrojem vysokých ztrát a rizik, jelikož neregulují přetížení časových kapacit při řízení předvýrobní fáze, což vážně ohrožuje nejen efektivnost průmyslu, ale i zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Pro více informací a konzultace se obraťte přímo na Ing. Votrubu:
gsm: 603 249 096
votrubapa@nullseznam.cz

Kategorie Aktuality, Blog.