BIOEKONOMIKA pro podporu konkurenceschopnosti a restartu ekonomiky v malých a středních podnicích

Bioekonomika může být chápana jako cesta k udržitelné produkci a udržitelnému rozvoji, je hlavní prioritou Evropské komise a odráží se ve strategických dokumentech ale také v aktuálně otevřené výzvě Green Deal a v připravovaném programu Horizon Europe. Prezentace bioekonomiky a jejího potenciálu pro výzkum, vývoj a inovace pro malé a střední podniky je hlavní náplní projektu Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN podpořeného v rámci 4. výzvy programu ETA – COVID. (TL04000166).

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro malé a střední podniky (MSP) umožňující implementaci principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím. Účelem projektu je vytvořit nové obchodní modely pro MSP a metodiku implementace těchto obchodních modelů v MSP, zpracovat případové studie implementace těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech jako podklad pro následování a inovovat vzdělávání pro MSP v oblasti BE s využitím moderních IT technologií.

Hlavním příjemcem projektu je dceřiná společnost AVO – Aktivity pro výzkumné organizace AVO, o.p.s. se stala hlavní příjemcem projektu Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN podpořeného v rámci 4. výzvy programu ETA – COVID. (TL04000166)

Dalšími účastníky projektu jsou ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. , agriKomp Bohemia s.r.o. a Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2020 trvá do října 2022.

 

Kategorie Aktuality, Blog, Projekty.