Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2020

Dne 30. září 2020 proběhla panelová diskuze se zástupcem MPO p. Švolbou, členkou RVVI pí. Bízkovou, zástupcem TA ČR p. Komárkem a dalšími hosty z řad odborné veřejnosti.

Hlavními tématy diskuse byly disponibilní prostředky na aplikovaný výzkum, novela zákona 130, bioekonomika a Green Deal a další.

Pokud jste nestihli přímý přenos na TV Zemědělec, můžete shlédnout záznam

ZDE: https://youtu.be/6HAeABSommY

nebo ZDE: https://tvzemedelec.cz/avo-konference/

Kategorie Aktuality, Blog.