První meziměstský kvantový přenos klíčů v ČR – nejbezpečnější šifrovaná komunikace

Praha, Ostrava, Těšín 19. července 2021. Konsorcium e-INFRA CZ realizovalo kvantový přenos klíčů, který má několik prvenství. Komunikace šifrovaná prostřednictvím výměny kvantových klíčů (QKD) představuje nový posun v oblasti zabezpečení a řeší rizika spojená s nástupem kvantových počítačů, který s sebou přináší i reálné nebezpečí snadnějšího prolomení stávajících způsobů šifrování. Jedná se o první národní, ale […]
Číst zprávu

nové složení předsednictva AVO

v červnu proběhly volby do orgánů AVO. Tímto děkujeme členům za perfektní spolupráci. Dne 1.7. zasedala volební komise a po sečtení  všech došlých hlasů bylo ustanoveno nové předsednictvo a kontrolní komise pro období 2021-2025. Předsednictvo v novém složení na svém zasedání dne 2.7. zvolilo prezidenta a viceprezidenta a ve svých funkcích v následujícím období pokračují pánové Kraus […]
Číst zprávu

Vyšlo 17. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

dovolujeme si Vás upozornit na další číslo informačního zpravodaje OPIK o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V tomto letním čísle vás budeme informovat především o výzvách v programu podpory Aplikace a Inovace. Doplníme i novinky ve vybrané výzvě v programu Poradenství. V metodických rubrikách uvedeme informace v oblastech veřejné podpory a žádostech o platbu. Nové číslo OPIK je k dispozici […]
Číst zprávu

Pomoc postiženým oblastem jižní Moravy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se v usnesení přijatém na červnovém zasedání (25. 6.) obrací s výzvou na výzkumné organizace, kolegyně a kolegy působící ve výzkumu, aby zvážili svoji podporu a připojili se k projevům solidarity a sbírkám vyhlášeným na pomoc postiženým oblastem jižní Moravy, které zasáhly ve čtvrtek 24. června 2021 ničivé bouře […]
Číst zprávu

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Dovolujeme si Vás informovat/připomenout mezinárodní soutěž Falling Walls Lab určenou studentům, mladým vědcům, inovátorům a začínajícím podnikatelům. Pracují Vaši studenti a kolegové na inovativních projektech nebo mají vědecký start-up? Dokáží srozumitelně prezentovat svůj výzkum, iniciativu nebo obchodní plán anglicky v několika minutách a přesvědčit o své práci mezioborovou porotu a publikum? Cílem soutěže Falling Walls […]
Číst zprávu

Pracovní program Horizont Evropa zveřejněn

Evropská komise zveřejnila pracovní program Horizont Evropa 2021 – 2022 na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, v sekci Reference documents. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON Část programu týkající se klastru 5 – Klima, energetika a mobilita najdete na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf Program Euratom dosud není k dispozici. zdroj: TC AVČR
Číst zprávu

Výzva malým a středním podnikům

Asocice výzkumných organizací je partnerem projektu Boost4BSO Zvyšování kapacit středoevropských (CE) organizací na podporu podnikání (BSO) pro podporu zvyšování podpory I4.0 je projekt financovaný v rámci čtvrté výzvy Programu INTERREG pro střední Evropu na období 2014–2020, jehož cílem je zlepšit budování znalostí a udržitelné propojení přenosu znalostí mezi CE BSO. Hlavním cílem projektu je umožnit […]
Číst zprávu

PROHLÁŠENÍ K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM, EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE NA ROK 2022

Praha 4. června 2021 V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. V této souvislosti Ministerstvo financí ČR (MF ČR) předložilo vládě ČR návrh státního rozpočtu ČR na léta 2022–2024, který má být projednán na […]
Číst zprávu

Rozpočet na výzkum ohrožen???

Zůstane Česká republika montovnou Evropy? Pokud nebudeme investovat do výzkumu, vývoje a inovací tak zajisté. V těchto dnech je finalizován návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na vědu a výzkum. Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace vždy do konce května předkládá vládě svou představu o budoucí výši veřejných prostředků investovaných do výzkumu […]
Číst zprávu

Už zbývá jen 11 dnů do uzávěrky přihlášek do druhého ročníku Ceny za Průmysl 4.0

zbývá jen 11 dnů do uzávěrky přihlášek do druhého ročníku Ceny za Průmysl 4.0, kterou vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Byla by škoda nevyužít inovací a zkušeností, které jste v oblasti digitalizace a digitální transformace nejen kvůli koronavirové krizi ve vaší firmě udělali a shromáždili. Budeme rádi, když svou konkrétní aplikaci technologií nebo přístupů […]
Číst zprávu