Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC)

Sedmý ročník Mezinárodní konference železniční dopravy (IRFC) v roce 2020 bude významnou událostí v kalendáři mezinárodního železničního sektoru. Jedná se o setkání vrcholových manažerů, železničních a logistických expertů, zákazníků, významných politiků a institucí z celé Evropy. Konference se uskuteční ve dnech 1. – 3. dubna 2020 v Clarion Congress Hotel Prague****. Více informací o konferenci […]
Číst zprávu

Konference o daňových odpočtech a Inovační strategii

RVVI a MPO pořádají dne 3. října 2019 v Praze v prostorách MPO konferenci k tématům: daňové odpočty na výzkum a vývoj a Inovační strategie ČR 2019–2030. Na konferenci vystoupí také člen předsednictva AVO a člen RVVI Karel Kouřil. Žádosti o registraci a dotazy do diskuse zasílejte prosíme na e-mail: rvv@nullvlada.cz Zdroj: RVVI
Číst zprávu

Úspěchy členů AVO na agrosalonu Země Živitelka 2019

Během posledních srpnových dnů ve dnech 22. – 27. srpna 2019 proběhl na výstavišti v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon ZEMĚ ŽIVITELKA. Jako každý rok i letos se se svou expozicí zúčastnili Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. a Zemědělský výzkum spol. s r.o. z Troubska. Ocenění v soutěži o Zlatý klas vyhlášenou Ministerstvem zemědělství ČR […]
Číst zprávu

Sedmnácté číslo zprAVOdaje

Hlavním tématem nového zprAVOdaje je zemědělství. Dočtete se o například o tom, co je sucho, o nadějných zemědělských startupech, o nové evropské strategii bioekonomiky, o nových expozicích v Zemědělském muzeu nebo o tom, kolik milionů přinese jeden strom za dobu svého života. Čtěte a stahujte ZDE
Číst zprávu

Program KAPPA: Aplikace pro hledání partnerů

Technologická agentura ČR spustila Aplikaci pro hledání partnerů v Programu KAPPA, financovaného Fondy EHP a Norska. Aplikace rozšiřuje stávající možnosti, jak najít vhodné zahraniční partnery v oblasti výzkumu a inovací. Slouží primárně účastníkům kontaktních seminářů po vyhlášení veřejné soutěže, ale také ostatním uchazečům o podporu v Programu KAPPA, kteří se seminářů účastnit nebudou. Aplikace je v angličtině a najdete ji na […]
Číst zprávu

Zemědělský aplikovaný výzkum na agrosalonu Země živitelka 2019

Společná expozice privátních výzkumných ústavů zaměřených do oblasti rostlinné produkce  je již tradiční součástí mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Letošní ročník výstavy se uskuteční 22 – 27. srpna a je pořádán pod heslem Výzvy českého zemědělství. I ve společné expozici výzkumných organizací bude možné nalézt odpovědi  na některé aktuální problémy. Budou k dispozici popisy nových […]
Číst zprávu

Asociace výzkumných univerzit ČR

Rektoři pěti českých veřejných vysokých škol podepsali v červenci 2019 Chartu Asociace výzkumných univerzit ČR. Chtějí tak zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci. Asociaci tvoří Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Rektoři si od projektu slibují zejména intenzivnější sdílení […]
Číst zprávu

Základní parametry programu KAPPA

Předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) na svém posledním zasedání schválilo základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA […]
Číst zprávu

GDPR ‒ rok poté

GDPR ‒ rok poté, tak se jmenoval seminář, které uspořádalo sdružení CESNET. Název mohl naznačovat, že seminář bude hodnotit situaci po zavedení GDPR. Avšak řešila se aktuální témata jako vědecká data, která je potřeba dál diskutovat a rozvíjet s přihlédnutím ke zkušenostem z prvního roku účinnosti nařízení GDPR. CESNET již tradičně organizuje odborná setkání předních expertů o […]
Číst zprávu

70 let SVÚM

Společnost SVÚM a.s. slaví v letošním roce 70 let svého trvání. Po celou dobu se tento výzkumný ústav zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů, plastů a kompozitů a zkoušením vlastností v akreditovaných laboratořích. Historie společnosti sahá až do roku 1949, kdy pod hlavičkou “Výzkumných ústavů československého strojírenství” vznikl “Ústav pro výzkum materiálu” jako odborná pomoc průmyslovým […]
Číst zprávu