Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali společné prohlášení na podporu ukrajinských vědců, pedagogů a studentů

Dne 1. března 2022 proběhla schůzka mezi ministrem školství Petrem Gazdíkem, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a její studentské komory RVŠ, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací, České akademie zemědělských věd a ministryní Langšádlovou. Všichni aktéři schůzky a dalších pracovních jednání se […]
Číst zprávu

Boosting digital transformation

Digitalization is deeply affecting all industry sectors as the driver of product, service and business innovation, but also as the threat to organizations which are reluctant to change or not keeping pace with the evolving environment. Many Central European production companies are urgently searching for guidance and support to master the transformation towards Industry 4.0. […]
Číst zprávu

Newsletter AVO 1/2022

Rok 2021 byl velkou výzvou jak z hlediska prosazování aplikovaného výzkumu (s ohledem na celostátní volby), tak také z hlediska řešení pěti projektů. Tento krátký zpravodaj přináší rychlé ohlédnutí za rokem 2021, o vybraných tématech pak budeme psát ve zprAVOdaji. AVO_Newsletter_01-2022_FINAL
Číst zprávu

Setkání zástupců AVO s ministryní Langšádlovou

Dne 8. 2. 2022 přijala na úřadu vlády ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Helena Langšádlová spolu se svojí náměstkyní paní  Mgr. Janou Havlíkovou prezidenta a viceprezidenta AVO  Libora Krause a  Jana  Nedělníka. Po krátkém představení činnosti Asociace výzkumných organizací byly v další části jednání prodiskutovány otázky související s podporou aplikovaného výzkumu v ČR. Pozornost  byla […]
Číst zprávu

Vyjádření Asociace výzkumných organizací (AVO) k programovému prohlášení koaliční vlády

Věda a výzkum jako klíčové faktory pro růst konkurenceschopnosti ČR, posílení inovací pro podporu malých a středních podniků, nutnost reagovat na změny klimatu – toto jsou některé z priorit prohlášení Vlády ČR, které koresponduje s cíli Asociace výzkumných organizací. Asociace výzkumných organizací (AVO) se se zájmem seznámila s textem programového prohlášení koaliční vlády. AVO je nevládní […]
Číst zprávu

Co říkají na programové prohlášení vlády představitelé české vědy a výzkumu?

Na konci uplynulého týdne zveřejnila vláda České republiky své programové prohlášení. Oproti předchozím obdobím zde má svou samostatnou kapitolu oblast vědy a výzkumu, která se řadí k jednoznačným prioritám této vlády. Zeptali jsme se několika představitelů české vědy a výzkumu, co si o plánech nové vlády v oblasti vědy a výzkumu myslí. Celé znění programového […]
Číst zprávu

Vyšlo 20. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

právě představujeme jubilejní dvacáté číslo našeho časopisu OPIK. Velice mne těší váš neutuchající zájem o tento informační zpravodaj, jehož vydávání se blíží do závěrečné fáze. Předem vám všem děkuji za vaše dosavadní ohlasy a náměty, které neustále zasíláte a se kterými důsledně pracujeme. Vzájemná komunikace je pro nás to nejcennější. Doplňuji, že náš „dvouměsíčník“ OPIK […]
Číst zprávu

Inovační podnikání a transfer technologií 4/2021

V letošním roce připravila Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se sdružením CzechInno a se svými tuzemskými a zahraničními členy a partnery po osmadvacáté INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7.–10. 12. 2021. S ohledem na aktuální situaci COVID19 doporučil Programový a organizační výbor INOVACE 2021 tuto významnou […]
Číst zprávu