Setkání zástupců AVO s ministryní Langšádlovou

Dne 8. 2. 2022 přijala na úřadu vlády ministryně pro vědu, výzkum a inovace paní Mgr. Helena Langšádlová spolu se svojí náměstkyní paní  Mgr. Janou Havlíkovou prezidenta a viceprezidenta AVO  Libora Krause a  Jana  Nedělníka. Po krátkém představení činnosti Asociace výzkumných organizací byly v další části jednání prodiskutovány otázky související s podporou aplikovaného výzkumu v ČR. Pozornost  byla […]
Číst zprávu

Vyjádření Asociace výzkumných organizací (AVO) k programovému prohlášení koaliční vlády

Věda a výzkum jako klíčové faktory pro růst konkurenceschopnosti ČR, posílení inovací pro podporu malých a středních podniků, nutnost reagovat na změny klimatu – toto jsou některé z priorit prohlášení Vlády ČR, které koresponduje s cíli Asociace výzkumných organizací. Asociace výzkumných organizací (AVO) se se zájmem seznámila s textem programového prohlášení koaliční vlády. AVO je nevládní […]
Číst zprávu

Co říkají na programové prohlášení vlády představitelé české vědy a výzkumu?

Na konci uplynulého týdne zveřejnila vláda České republiky své programové prohlášení. Oproti předchozím obdobím zde má svou samostatnou kapitolu oblast vědy a výzkumu, která se řadí k jednoznačným prioritám této vlády. Zeptali jsme se několika představitelů české vědy a výzkumu, co si o plánech nové vlády v oblasti vědy a výzkumu myslí. Celé znění programového […]
Číst zprávu

Vyšlo 20. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

právě představujeme jubilejní dvacáté číslo našeho časopisu OPIK. Velice mne těší váš neutuchající zájem o tento informační zpravodaj, jehož vydávání se blíží do závěrečné fáze. Předem vám všem děkuji za vaše dosavadní ohlasy a náměty, které neustále zasíláte a se kterými důsledně pracujeme. Vzájemná komunikace je pro nás to nejcennější. Doplňuji, že náš „dvouměsíčník“ OPIK […]
Číst zprávu

Inovační podnikání a transfer technologií 4/2021

V letošním roce připravila Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se sdružením CzechInno a se svými tuzemskými a zahraničními členy a partnery po osmadvacáté INOVACE 2021, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 7.–10. 12. 2021. S ohledem na aktuální situaci COVID19 doporučil Programový a organizační výbor INOVACE 2021 tuto významnou […]
Číst zprávu

Jedenáctý ročník soutěže Vizionáři zná své vítěze

Úspěšně si opět vedli členové Asociace výzkumných organizací, z.s. Držitelem titulu Vizionář 2021 se stala společnost SYNPO, a.s., která uspěla díky výzkumu, vývoji a nasazení do praxe Komplexu inovací založených na modifikaci vybraných chemických substancí a jejich zakotvení do polymerní matice, jenž obnáší např. systém funkčního barvení látek FreshDye, vývoj akrylátového kopolymeru AgNOS pro využití v kosmetických aplikacích […]
Číst zprávu

online INFODAY MPO K AKTUÁLNÍM VÝZVÁM NOVÉHO PROGRAMU DIGITÁLNÍ EVROPA.

Setkání se uskuteční prostřednictvím MS Teams ve středu 15. prosince 2021 od 13.00 do 15.00 hod. Evropská komise vyhlásila prvních 7 výzev obsahujících 28 témat  programu Digitální Evropa. Účastníci budou seznámeni s programem jako celkem, schválenými pracovními programy pro roky 2021-2022 a s aktuálně vyhlášenými výzvami Evropské komise. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na semináři prostřednictvím online registračního formuláře do pondělí 13. prosince 2021. Následně bude všem přihlášeným zaslán odkaz pro připojení. zdroj: MPO
Číst zprávu

Online konference Průmysl 4.0 – Příklady dobré praxe – 14. PROSINCE 2021, 10.00 – 12.30

přijměte, prosím, naše pozvání na konferenci Průmysl 4.0 – Příklady dobré praxe. Cílem konference je ukázat český průmysl jako moderní a inovativní. Účastníkům příklady vybraných projektů mohou přinést inspiraci a motivovat je ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0. Na konferenci představí své projekty společnosti ASTRA MOTOR spol. s r.o., Blumenbecker Prag […]
Číst zprávu