NEWSLETTER INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i. 3. čtvrtletí 2021

Nový člen AVO Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce. Výsledky těchto činností se ILAB snaží veřejně šířit formou publikací, výuky […]
Číst zprávu

Cena Wernera von Siemense

rádi bychom Vás informovali o právě probíhajícím přihlašování do 24.ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy technických a přírodovědných oborů. Přihlašování je otevřeno až do 30.listopadu 2021. Celková dotace soutěže je 900 000,- Kč. Široká veřejnost může nominovat kandidáty na vítěze s prémií 10 000,- Kč. Veškeré informace o soutěži jsou na: […]
Číst zprávu

DVA ČEŠTÍ VĚDCI MILAN RAŠKA A PETR MALÝ SE PUSTILI DO NELEHKÉHO ÚKOLU VYVINOUT VAKCÍNU PROTI HIV.

    Jak vznikl nápad věnovat se právě vývoji vakcíny proti HIV? Milan Raška. S tímto tématem jsem se setkal během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech na University of Alabama at Birmingham v laboratoři prof. Městeckého a prof. Nováka.  Zde jsem poznal enormní variabilitu a unikátní chemickou strukturu obalového proteinu HIV viru, díky které […]
Číst zprávu

Informační den a partnerské setkání EK ke klastru 6

chtěli bychom Vás informovat ohledně akce Informační den klastru 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) kterou bude pořádat Evropská komise ve dnech 25.-26.10.2021. O den později, 27.10.2021, bude také následovat partnerské setkání (brokerage event), které zájemcům poskytne příležitost navázat kontakty s potenciálními předkladateli projektů. Obě akce budou zaměřeny na témata roku 2022. Veškeré informace na […]
Číst zprávu

Vláda schválila OP TAK

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila v pondělí vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. […]
Číst zprávu

Úspěchy našich členů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2021

Na 47. ročníku mezinárodním agrosalonu Země živitelka, který se po roční pauze kvůli pandemii nemoci Covid-19  konal ve dnech 26. – 31. 8. 2021 na výstavišti v Českých Budějovicích slavili úspěch i členové AVO: V nepřerušené řadě již desátou cenu Zlatý klas získala odrůda světlice barvířské Ara z troubského pracoviště. Světice barvířská, odrůda  ARA, je jednoletá olejnina, […]
Číst zprávu

Zařízení CzechLight sdružení CESNET byla nasazena ve švýcarské výzkumné síti

Praha 26. srpna 2021. Optická zařízení CzechLight (CL), která jsou vyvíjena v rámci výzkumné a vývojové činnosti sdružení CESNET, byla nasazena v síti SWITCH, poskytující internetovou infrastrukturu vědecké komunitě ve Švýcarsku. Zařízení pomohla realizovat obousměrný přenos ultrastabilní optické frekvence na 456 kilometrech vláknových tras mezi Bernem, Basilejí a Curychem. Švýcarsko se tak stalo už osmou zemí, […]
Číst zprávu

Vyšlo 18. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

vyšlo další číslo informačního zpravodaje OPIK o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V tomto skoro podzimním čísle vás budeme informovat především o finančních nástrojích, o výzvě v programu Nemovitosti řešící dopady přírodní katastrofy, která postihla Českou republiku dne 24. června 2021, a výzvě v programu ICT a sdílené služby zaměřené na […]
Číst zprávu

Průmyslové fórum 15. 9. 2021

dovolujeme si vás pozvat na průmyslové fórum https://www.fch.vut.cz/chl/forum, organizované Fakultou chemickou VUT v Brně, kde můžete probrat spolupráci při řešení vašich výzkumných a vývojových potřeb. Prostor k takovéto diskusi bude zejména 15. září odpoledne. Pokud máte o potenciální spolupráci zájem, prosím o registraci na následujícím odkaze: https://www.vut.cz/vut/akce-prihlasovani/termin/2233. Pro bližší informace kontaktujte prosím: smilek@nullfch.vut.cz, krouska@nullfch.vut.cz
Číst zprávu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum

Úvodního slova se ujmou členové předsednictva RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík a ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR Jan Marek. Člen RVVI Jaroslav Machan představí výsledky práce Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. Z odborného pohledu dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu okomentují předsedové Odborných panelů a hodnoticích orgánů poskytovatele. […]
Číst zprávu