OP PIK Informační zpravodaj

V tomto březnovém čísle vás budete prostřednictvím MPO informováni o novinkách ve výzvách Služby infrastruktury, Inovační vouchery a Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Představíme rovněž program „Poradenství“. Dokončíme článek o střetu zájmů z předešlého čísla. V rubrice „Ze života kontrolora“ tentokrát pokračujeme na téma „Pochybení při kontrole statutu MSP“. To a […]
Číst zprávu

AVO dostalo dárek od Mikuláše :-)

I k nám do AVO zavítal Mikuláš a přinesl nám dáreček v podobě schválení projektové žádosti do mezinárodního projektu Boost4BSO v rámci Interreg Central Europe. Těšíme se na zapojení do projektu, který začne v příštím roce!
Číst zprávu

Co nového ve VZLÚ? Expanze do Kanady i do Číny

Dalším ze členů AVO, které Dr. Říha v měsíci říjnu navštívil, je Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. (VZLÚ), který je národním centrem pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice.   Novinky V současnosti usiluje VZLÚ o rozšíření aktivit v Kanadě, kde identifikuje řadu příležitostí ve spolupráci s domácím Bombardierem a také v Číně a ve státech […]
Číst zprávu

Transformace a modernizace energetického sektoru

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu THÉTA.    Cílem programu je transformace a modernizace energetického sektoru prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na: podporu projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1); nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v […]
Číst zprávu