Platforma AVO+

Projekt Platforma AVO+ CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018865, má za cíl podporovat aplikovaný výzkum, jako nástroj zavádění pokročilých technologií průmyslovou modernizací.  Koordinátorem projektu je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt je realizován s finanční podporou Programu OP PIK – Spolupráce -technologické platformy.
Číst zprávu

BIOEKONOMIKA pro podporu konkurenceschopnosti a restartu ekonomiky v malých a středních podnicích

Bioekonomika může být chápana jako cesta k udržitelné produkci a udržitelnému rozvoji, je hlavní prioritou Evropské komise a odráží se ve strategických dokumentech ale také v aktuálně otevřené výzvě Green Deal a v připravovaném programu Horizon Europe. Prezentace bioekonomiky a jejího potenciálu pro výzkum, vývoj a inovace pro malé a střední podniky je hlavní náplní projektu Podpora BioEkonomiky […]
Číst zprávu

Projekt BOOST4BSO (CE1644) zahájen 1. dubna 2020.

I přes pandemickou situaci související s COVID-19 a omezení setkávání byl projekt BOOST4BSO (CE1644) zahájen 1. dubna 2020. Projekt je financován programem INTERREG CENTRAL EUROPE a je koordinován společností Business Upper Austria. Hlavním cílem projektu je umožnit podporujícím organizacím jako klíčovým aktérům inovačního prostředí podporovat digitální transformaci. Projekt pomůže malým a středním podnikům střední a východní […]
Číst zprávu

SPOLUPRÁCE V BIOEKONOMICE A KLASTROVÁNÍ PROJEKTŮ

Zástupci Platformy pro bioekonomiku a Bioekonomického HUBu ČR se domluvili na vzájemné spolupráci v bioekonomice a sdílení zkušeností z řešení mezinárodních projektů. 15. ledna 2020 se v sídle člena BIOekonomického HUBu Asociace výzkumných organizací sešli zástupci Platformy pro bioekonomiku doc. Miroslav Hájek, CSc. a koordinátor Bioekonomického HUBu ČR (BIO HUB ČR) společně s řešiteli mezinárodních projektů zaměřených na bioekonomiku: […]
Číst zprávu

EURIPIDES

EURIPIDES 2017 Předmětem řešení projektu je podpora vzniku nových projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zapojení českých řešitelských týmů v mezinárodních konsorciích v programu EUREKA. Aktivity projektu jsou směřovány jak na zvyšování informovanosti odborné průmyslové veřejnosti, tak na následnou informativní a metodickou podporu potenciálním českým zájemcům o účast v programu EUREKA, klastrových projektech i […]
Číst zprávu

Popularizace výsledků vědy a výzkumu

Hlavním cílem projektu, který koordinuje společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO)  je popularizovat vědu a vzdělání v oblasti bioenergetiky. Více informací se dozvíte na stránkách projektu
Číst zprávu

Popularizace výzkumu a vývoje v oblasti bioenergetiky

AVO bylo zapojeno do tří projektů zaměřených na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje. Dva projekty, které koordinovala společnost Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko (člen AVO), byly zaměřené na oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky. Třetí projekt koordinovalo Centrum výzkumu Řež (člen AVO) a tento projekt propojil jadernou bezpečnost a revitalizaci krajiny.   https://www.youtube.com/watch?v=1FqwDzpsH-A   Výstupem byla […]
Číst zprávu

Internacionalizace platformy AVO

Hlavní cílem projektu Platforma Asociace výzkumných organizací (AVO) je podpora aplikovaného výzkumu a společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit podnikatelských subjekty a výzkumných organizací. Koordinátorem projektu je RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, projekt je realizován s finanční podporou Programu OP PIK – Spolupráce Platformy. Více informací se dozvíte na stránkách projektu Dokumenty: Strategická výzkumná agenda Implementační plán SVA
Číst zprávu

Podpora spolupráce mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou

    Mapa nabídky výzkumných organizací a metodika řízení a hodnocení přínosů spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikatelským sektorem jsou dva hlavní výstupy projektu ÉTA, který společně řeší AVO o.p.s. a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace (VUPI), z.ú. Koordinátorem projektu Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou […]
Číst zprávu