Český statistický úřad zveřejnil data v oblasti statistik vědy, technologií a inovací

Byla zveřejněna následující data:

1) podrobné ekonomické údaje za roky 2005 až 2018 za high-tech sektorzpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti. Kromě podrobných údajů za ČR bylo zpracováno i mezinárodní srovnání za země EU.

Tyto údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/high_tech_sektor

2) podrobné údaje o vývozu a dovozu high-tech zboží dle klasifikace SITC za roky 1993 až 2019 a údaje o vývozu a dovozu výrobků zpracovatelského průmyslu přes hranice České republiky podle technologické náročnosti dle klasifikace CZ-CPA za roky 2008 až 2019. Druhé výše uvedené údaje byly v základním členění nově zpracovány i dle metodiky zahraničního obchodu se zbožím.  I v tomto případě, kromě podrobných údajů za ČR, bylo zpracováno i mezinárodní srovnání za země EU.

Tyto údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav

Do konce června bychom rádi zveřejnili i podrobné údaje o kvalifikovaných lidských zdrojích pro vědu, technologie a inovace. Tato statistika obsahuje i dat o průměrné mzdě osob pracujících jako Specialisté v oblasti vědy a techniky. Tyto údaje naleznete zde: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske-zdroje-ve-vede-a-technologiich

V rámci měsíčníku ČSÚ STATISTIKA & MY postupně vydáváme články k tématu výzkum a vývoj. Více naleznete na následujícím odkazu: http://www.statistikaamy.cz/category/analyzy/veda-a-vyzkum/

Zdroj: ČSÚ

Kategorie Aktuality, Blog.