Chrání Česko dostatečně svou kritickou infrastrukturu?

Workshop s názvem Pokročilé materiály a technologie pro ochranu a zvýšení bezpečnosti se bude konat dne 5. 6. 2019 v Hotelu Galant v Lednici. Je zaměřený na zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu a národní bezpečnost.

Účastníci se na workshopu seznámí se stavem a možnostmi zvyšování ochrany kritické infrastruktury v České republice. Mezi účastníky by neměla chybět odborná veřejnost a pracovníci institucí veřejné správy odpovědní za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Program:

8:30 – Prezence účastníků
9:00 – Zahájení
9:00 – 10:30      I. Blok přednášek

9:00      CAMPT – Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti (Ing. Radek Holešinský)
9:15      Vývoj a testování prvků civilní infrastruktury určených k ochraně obyvatelstva proti výbuchu (Ing. Radek Holešinský)
9:30      Využití UHPC pro mobilní systém ochranných stěn odolných proti výbuchu (Ing. Petr Bibora)
9:45      Balistická a protivýbuchová odolnost zděných konstrukcí a zvyšování jejich ochranných schopností (Ing. Jan Křesťan, Ph.D., Ing. Monika Bartošková, Ph.D.)
10:00    Zkoušení a hodnocení ochranných schopností objektů a vozidel proti projektilům, výbuchu a střepinám (doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc., Ing. Jan Křesťan, Ph.D.)
10:15    Prostředky zabraňující vniknutí vozidla do chráněného prostoru (Pavel Čalkovský, doc. Ing. Stanislav Rolc)

10:30 – 11:00    Občerstvení
11:00 – 12:30    II. Blok přednášek

11:00    Numerické simulace rychlých rázových dějů (Ing. Miloslav Popovič)
11:15    Nízkonákladová ochrana kritických zakopaných infrastrukturních prvků – postupy řešení a implementace (Ing. Martin Šperl, Ph.D.)
11:30    Keramické balistické materiály s vysokou absorpcí energie (doc. Ing. David Salamon, Ph.D.)
11:45    Vývoj pokročilé protiminové sedačky (Ing. Ondřej Koutný)
12:00    Aplikace výstupů CAMPT v podmínkách EXCALIBUR ARMY (Ing. Miloš Němec)
12:15    Diskuse na téma ochrany měkkých cílů a kritické infrastruktury v rámci ČR

12:30 – 14:00    Oběd

Vstup na workshop, občerstvení a oběd je zdarma. V případě zájmu potvrďte svou účast na e-mailovou adresu: workshop@nullvustah.cz

Workshop je jedním z výstupů projektu Technologické agentury ČR s názvem CAMPT – Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti (TE02000162).

Kategorie Aktuality, Blog.