CIRK ARENA

Člen AVO, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o. připravuje  projekt CIRK ARENA s akcentem na tematiku oběhového hospodářství.

Již nyní, je možnost propojení  k budoucí případné spolupráci.

Výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří.

Nové vědecké a výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku evropské úrovně strhne do Třince, Ostravy a kraje pozornost, přiláká nové talenty i excelenci, bude se znovu chvět energií. Myšlenka vzniku CirkAreny vychází z průmyslové historie kraje a aktuální transformace regionální ekonomiky. Přímo navazuje také na evropské klimatické cíle a příklon k nízkouhlíkové ekonomice. Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny podpoří regionální inovační ekosystém. Pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalu a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniku v kraji, snižování množství odpadu v průmyslu, předcházení vzniku odpadu, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.
Stavba samotná bude unikátní ukázkou cirkulární ekonomiky ve stavebnictví, neboť bude využívat právě samotných původních konstrukcí a materiálů pro vybudování nového objektu.

Podrobnější informace naleznete ZDE, případně kontaktujte kancelář AVO, nebo navštivte www.cirkarena.cz

Kategorie Aktuality, Blog.