DATABÁZE ČLENŮ AVO

Individuální členové:

  • Ing. Miroslav Janeček, CSc.
  • doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
  • Ing. Jaroslav Kunčický, CSc,
  • Ing. Karel Mráček,CSc.
  • Ing. Václav Neumajer
  • Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.