Výhody členství v AVO

 

Prosazujeme zájmy svých členů

AVO je jediná organizace, která zastupuje zájmy aplikovaného výzkumu. AVO hájí společné zájmy svých členů a je zastoupena radách dotačních programů, pravidelně jedná jak se zástupci státní správy, tak se zákonodárci. AVO se podílí se na přípravě legislativních podkladů a zpracovává expertní stanoviska pro orgány státní správy. AVO je aktivně dlouhodobě zapojeno to tvorby o metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

Informuje své členy a poskytuje poradenství

Členství v AVO Vám zajistí  pravidelný přísun informací o novinkách a důležitých změnách v oblasti výzkumu a vývoje.  Experti v AVO se dlouhodobě zaměřují na problematiku daňových odpočtů, dotační poradenství či komunikaci. Využijte těchto odborníků i Vy!

Prezentace výsledků svých členů

AVO již od roku 2013 pravidelně vydává zprAVOdaj, ve kterém  prezentuje práci, úspěchy a projekty svých členů.  zprAVOdaj je vydává zdarma a je plně hrazen ze zdrojů AVO, neobsahuje žádnou inzerci a je pravidelně distribuován na řadu organizací státní zprávy (kompletní seznam distribučních míst). AVO mezi mediálně nejfrekventovanější oborová sdružení

Výhody členství shrnuje viceprezident AVO, RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

 

 

Proč být členem AVO