Databáze organizací VaV
Aktualizace dat: 1. března 17
Aby mohla Asociace výzkumných organizací plnit svůj hlavní úkol - zastupovat a prosazovat zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, snaží se zmapovat celou tuto oblast v ČR včetně jejích změn po roce 1989. K tomuto účelu již několik let vytváří a pravidelně aktualizuje na této stránce uváděnou databázi organizací zabývajících se aplikovaným (komerčním) výzkumem a vývojem. Tento projekt je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu EUPRO LE15007.

Vážení návštěvníci této stránky!
Pokud je Vaše organizace uvedena v naší databázi, zkontrolujte prosím uvedené údaje a případné změny zašlete laskavě na adresu avo@avo.cz .
Pokud Vaše organizace není uvedena a domníváte se, že by měla být, vyplňte prosím přiloženou jednu větu databáze a zašlete ji na uvedenou adresu.

Pro vyplňování jednotlivých údajů použijte pomocné číselníky a soubory, které můžete zde stáhnout NAJEDNOU. (zip: 201 kB)

Nebo jednotlivě:

 - Prázdná věta k vyplnění (ve formátu DBF) stáhnout
 - Informace pro vyplnění jedné věty databáze organizací VaV stáhnout
 - Číselník kódů technologie stáhnout
 - Číselník pro CEP stáhnout
 - Číselník okresů stáhnout
 - Číselník odvětví - třídění ekonomických činností OKEČ stáhnout (39kB)
 - Číselník kódů typu organizace stáhnout
 - Mapa krajů (NUTS 3) a okresů stáhnout (146kB)