Úspěchy našich členů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2021

Na 47. ročníku mezinárodním agrosalonu Země živitelka, který se po roční pauze kvůli pandemii nemoci Covid-19  konal ve dnech 26. – 31. 8. 2021 na výstavišti v Českých Budějovicích slavili úspěch i členové AVO:

V nepřerušené řadě již desátou cenu Zlatý klas získala odrůda světlice barvířské Ara z troubského pracoviště.
Světice barvířská, odrůda  ARA, je jednoletá olejnina, kterou je možné využít jako pícninu, meziplodinu pro obohacení půdního profilu o organickou hmotu a nažky jako krmivo pro ptáky či jako zdroj kvalitního oleje. Je vhodná do aridnějších podmínek, zájem o odrůdu již projevili kromě českých i pěstitelé v Rakousku,či Německu.  Ve srovnání s původní odrůdou se vyznačuje vyšší odolností k houbovým patogenům a má vyšší výnos.
Hodnotící komise na odrůdě ocenila její plasticitu a různé způsoby využití a také to, že se v již současné době úspěšně množí a je o ni zájem v zahraničí.
zdroj: Zemědělský výzkum, spol s.r.o.

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. do soutěže o Zlatý klas přihlásila dva své výsledky aplikovaného výzkumu své dceřiné společnosti Agritec Plant Research s.r.o  Jednalo se o Mapu s odborným obsahem „Výskyt a disperze metabolického typu rezistence k pyretroidům u populací blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus Fabricius, 1775) v České republice, Mapa s odborným obsahem“ a dále o hnědosemennou odrůdu lnu setého ASTELLA. Odrůda lnu ASTELLA potvrdila svoji výjimečnost a získala prestižní ocenění „Zlatý klas.“ Tato odrůda je první českou odrůdou s bílým, hvězdicovitým květem. Současně je to první odrůda české provenience s klasickým složením mastných kyselin, s obsahem kyseliny alfa linolenové vysokým až velmi vysokým (v tříletém průměru v hodnotě 57,3 %) a vysokým obsahem oleje splňující tak požadavky domácích pěstitelů a zpracovatelů. Také další parametry této odrůdy jsou velmi dobré (vysoký výnos, odolnost k poléhání, vůči padlí…). Odrůda je vhodná pro produkci semen, dále na výrobu stolního oleje pro využití v racionální výživě, v pekárenském průmyslu na posyp pečiva, k přimíchávání do těst. Výlisky mohou být využity jako vynikající biologicky hodnotný doplněk do pečiva nebo do krmných směsí. Z pohledu obsahu mastných kyselin (omega-3 a omega-6) splňuje jako první odrůda českého sortimentu jejich vzájemný poměr. Lněný olej má vysoký obsah (57,3 %) kyseliny alfa linolenové ((ALA, C18, n-3 /omega 3/)), což je velmi efektivní agens a nabízí významné nutriční výhody a 15,3 % kyseliny linolové (LA, C18, n-6 /omega 6/).
V roce 2020 byla odrůda Astella předstihově množena a získané osivo bylo využito pro osev množení v roce 2021. Zároveň bylo založeno udržovací šlechtění zaručující stabilitu výnosových parametrů nové odrůdy a požadovanou kvalitu osiva. K současnému datu registrujeme potencionální zájemce o pěstování a využití této odrůdy a to nejen z řad domácích, českých pěstitelů, ale také z Polska, Běloruska a Kazachstánu, zvláště z důvodu vynikajících výsledků ve státním testování, které byly prezentovány formou workshopu. V letošním roce je přihlášeno množení odrůdy Astella na ploše 15 ha, které jako certifikované osivo bude pro osev v roce 2022.
zdroj: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

 

Kategorie Aktuality, Blog.