ASSOCIATION OF RESEARCH ORGANIZATIONS (AVO)

AVO is the only organization in the Czech Republic representing applied research. Founded in 1993 AVO has more than 80 members with more than 8000 researchers.

AVO key role is to promote the Czech applied research, development and innovations on both national and international level and help to bring the R&D results into the business

 

Industry sectors of AVO members:

  • Agriculture
  • Engineering
  • IT
  • Chemistry
  • Medicine
President: Ing. Libor Kraus

Executive director: Ing. Vaclav Neumajer

PR & marketing: Ing. Martin Podaril

Research organizations database

AVO members database

Jsme dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které již od roku 1990 zastupuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje.

Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda.
Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo.

Pracujeme ve prospěch aplikovaného výzkumu, poskytujeme odborné informace, pomáháme, spolupracujeme a propagujeme.

We run our blog on WordPress where we talk about problems and opportunities in research and development and discuss with our colleagues (only in czech).

Máte zájem o členství v AVO?

Členem AVO se může stát každá podnikající právnická/fyzická osoba, která se zabývá výzkumem a vývojem (především aplikovaným), nebo má s touto činností důležité společné zájmy.

CONTACTS

Asociace výzkumných organizací

Adresa:
Smetanovo nábřeží 195/5; 11000
Praha 1 Staré Město

Tel.: +420 277 278 370,  +420 776 133 652

Mail: avo@nullavo.cz
IČO: 00546151
DS: 5ep53xx

Regionální zastoupení Brno

Ing. Miroslav Ecler
Nám. Republiky 1, 614 00 Brno - Husovice

Tel.:  +420 545 215 157, +420 608 402 991
Mail: ecler@nullavo.cz

 

Asociace výzkumných organizací

Ing. Jaroslav Kunčický, CSc.
Poděbradova 16, 702 00 Ostrava

Tel.: 603 711 297
Mail: jaroslav.kuncicky@nullgmail.com