ERASMUS+ CASCADE

Délka trvání projektu: 24 měsíců
Období projektu: 1.4.2022–31.3.2024
Počet partnerů: 8

Cílem projektu CASCADE je nabídnout malým a středním podnikům on-line podklady o celém životním cyklu cirkulárních projektů – od vytyčení cíle projektu až po úspěšnou projektovou žádost. Projekt CASCADE plně podporuje poslání AVO pomáhat malým a středním podnikům s transformací. Po projektu INTERREG CENTRAL Boost4BSO (Boost4BSO – Interreg(interreg-central.eu)), který byl zaměřený na podporu digitalizace, se nyní tým AVO zaměří na podporu cirkulární bioekonomiky.
Projekt CASCADE (Home CASCADE (Home CASCADE (circular-cascade.eu) tak doplní výstupy projektu TAČR ETA BE IN, který je zaměřen na podporu  bioekonomiky v podmínkách malých a středních podniků

Kategorie Projekty.